Publicerad: 26 mars 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade bestämmelser för fristående grundskolor och fri- stående gymnasieskolor m.m.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Laina Kämpe Eva-Lena Arefäll
  • Löpnummer/utgåva
    2002:36