Publicerad: 12 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Yrkesväxling för Försvarsmaktens anställda - en möjlighet för kommuner, kommunförbund, kommunalförbund och kommu- nala bolagCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mona Nettelman
  • Löpnummer/utgåva
    2001:79