Publicerad: 4 januari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Växa och krympa – flyttströmmarna, utjämningen och de kommunalekonomiska konsekvensernaCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Björn Sundström
  • Löpnummer/utgåva
    2001:3