Publicerad: 19 september 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Statens övertagande av huvudmannaskapet för landstingens vårdutbildningar och den ekonomiska regleringen av den kli- niska praktikenCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Ahlsén
  • Löpnummer/utgåva
    2001:104