Publicerad: 23 november 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Samarbetet kring medicinskt färdigbehand- lade/utskrivningsklara patienterCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gabriella Kollander Fållby
  • Löpnummer/utgåva
    2001:128