Publicerad: 16 januari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Redogörelsetext till Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - ÖLA 00 - med Lärarnas Sam- verksanrådHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Emanuelsson
  • Löpnummer/utgåva
    2001:15