Publicerad: 25 september 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Staffan Wikell
  • Löpnummer/utgåva
    2001:111