Publicerad: 21 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - ÖLA 01 - med Sveriges läkarförbundHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson
  • Löpnummer/utgåva
    2001:75