Publicerad: 21 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställnings- villkor m.m. – ÖLA 01 – med AkademikerAlliansenHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Hörding
  • Löpnummer/utgåva
    2001:77