Publicerad: 2 oktober 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i ar- betsmarknadspolitiska insatser — BEA 01Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    2001:107