Publicerad: 11 oktober 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny förordning om statligt stöd till arbetsgivare som bekostar utbildning av anställdaCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    2001:118