Publicerad: 16 januari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Maxtaxa och allmän förskola m.m.Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sofia Larsson, Lena Sandström, Karin Skilje
  • Löpnummer/utgåva
    2001:16