Publicerad: 15 januari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Lagen om offentlig upphandling (skadeståndstalan vid otillåten direktupphandling och vid avbruten upphandling)Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Palm, Lena Dalman
  • Löpnummer/utgåva
    2001:13