Publicerad: 16 januari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheternaCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Ossmer
  • Löpnummer/utgåva
    2001:8