Publicerad: 30 mars 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2001 nr 14 angående ogiltigför- klaring av avskedandeCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    2001:37