Publicerad: 20 april 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

2001 års ekonomiska vårpropositionCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karin Skilje, Maj-Lis Åkerlund m.fl.
  • Löpnummer/utgåva
    2001:49