Publicerad: 6 mars 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade - uppföljning är ersatt av 2001:135.

Visa det här daterade cirkuläret

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade - uppföljningHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Leif Klingensjö Ann Hedberg
  • Löpnummer/utgåva
    2000:135