Publicerad: 10 april 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Två skrifter från förbundet: ”Familjerådslag för unga som begått brott” samt ”Kontaktperson/familj/vänner 2000 – en insats enl SoL”Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Löpnummer/utgåva
    2000:42