Publicerad: 26 juni 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Tillfällig ersättning till kommunerna för vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillståndCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karl-Axel Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    2000:76