Publicerad: 19 december 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Samverkansprojekt kring människor med svåra psy- kiska och sociala funktionshinder samt utagerande bete- ende – efterlysning av exempelCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Jennbert
  • Löpnummer/utgåva
    2000:141