Publicerad: 10 juli 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya regler i Sol och LSS beträffande verkställighet av domar m.m.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jonas Reinholdsson
  • Löpnummer/utgåva
    2000:85