Publicerad: 29 februari 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Lagen om Offentlig Upphandling (nya tröskelvärden)Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Upphandlingsexpert Bengt O Renberg
  • Löpnummer/utgåva
    2000:31