Publicerad: 8 december 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Hälsoutvecklingen för kommunalt anställda - ett diskussions- underlagCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Cajsa Linder
  • Löpnummer/utgåva
    2000:133