Publicerad: 4 april 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskorCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Blom Bokliden
  • Löpnummer/utgåva
    2000:40