Publicerad: 15 april 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Upphandling och reglerna om arbetstagares rättigheter vid driftentreprenaderCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hans Ekman Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1999:58