Publicerad: 11 januari 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Översyn av taxor och avgifter med anledning av änd- ringar i 35 § socialtjänstlagenCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1999:3