Publicerad: 23 mars 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunerna i arbetsmarknadspolitiken - en enkätun- dersökning 1998Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Hellstrand Vivi Libietis Åsa Persson
  • Löpnummer/utgåva
    1999:52