Publicerad: 9 februari 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Försäkringsskyddet för deltagare i arbetsmarknadspoli- tiska åtgärder som inte innebär anställningCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Hellstrand
  • Löpnummer/utgåva
    1999:30