Publicerad: 2 december 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Bevara eller gallra? - Allmänna råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende. Tredje omarbe- tade och utökade upplaganCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eiler Engberg
  • Löpnummer/utgåva
    1999:147