Publicerad: 26 maj 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1999 nr 27 angående om en ar- betsgivare haft rätt att förbjuda en bisysslaCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tom Höglund
  • Löpnummer/utgåva
    1999:74