Publicerad: 31 mars 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1999 nr 16 angående fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en under- sköterska.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Nordström
  • Löpnummer/utgåva
    1999:55