Publicerad: 12 januari 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade bestämmelser för OTA, anställningsstöd och vissa handikappåtgärderCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    1999:5