Publicerad: 7 oktober 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Allmän fastighetstaxering av hyreshusenheter, industri- enheter inklusive elproduktionsenheter och specialen- heter år 2000 – AFT 00Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Skatteexpert Ronnie Peterson
  • Löpnummer/utgåva
    1999:120