Publicerad: 25 februari 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolle- dare och syokonsulenter som ej erhållit försäkrings- skydd enligt AGS-KLCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Åsa Hollmén
  • Löpnummer/utgåva
    1998:32