Publicerad: 30 april 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Tillämpning av 14 § i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel; SNFS 1997:2Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Blom Bokliden Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1998:62