Publicerad: 26 mars 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Samverkansavtal om tillgång till data för uppbyggnad och ajourhållning av digital registerkarta och en nationell databas för geografisk fastighetsinformation, avseende kommuner med kommunal lantmäterimyndighet, m.m.Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gösta Pellbäck Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1998:48