Publicerad: 11 mars 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Regional tillväxt - för arbete och välfärd Regeringens proposition 1997/98:62Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johan Carlström
  • Löpnummer/utgåva
    1998:36