Publicerad: 11 juni 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställnings- villkor m.m. — ÖLA 98.Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mona Nettelman
  • Löpnummer/utgåva
    1998:79