Publicerad: 28 januari 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Miljö- och hälsoskydd i kommunerna – en enkät- undersökningCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ann-Sofie Eriksson Linda Fidjeland Avdelning/sektion: Plan
  • Löpnummer/utgåva
    1998:19