Publicerad: 15 juni 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Läroplaner fastställda för förskolan, förskoleklassen det obligatoriska skolväsendet och fritidshemmetCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sofia Larsson Ylva Winberg
  • Löpnummer/utgåva
    1998:88