Publicerad: 18 september 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Föreslagna ändringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU)

Sammanfattning/Abstract

Brödtext

Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Palm
  • Löpnummer/utgåva
    1998:150