Publicerad: 15 december 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1997 Skatter och bidrag budgetåren 1999–2001Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Britta Hagberg Herman Crespin
  • Löpnummer/utgåva
    1998:203