Publicerad: 27 oktober 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetproposition 1999 - Näringsliv l998:167 Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling l99Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bodil Almgren
  • Löpnummer/utgåva
    1998:167