Publicerad: 8 april 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Bostadspolitik för hållbar utveckling. Regeringens pro- position 1997/98:119. Bostadsprojekt inom Kommun- förbundet.Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Rolf A Karlson
  • Löpnummer/utgåva
    1998:54