Publicerad: 12 november 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 97 angående frågan om en anställd lokalvårdare vid ett kärnkraftverk är skyldig att genomgå de drogtester som arbetsgivaren anordnarCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    1998:178