Publicerad: 8 maj 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 13 angående frågan om det förelegat saklig grund för uppsägning av ekonomi- biträde på grund av nedsatt arbetsförmågaCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    1998:67