Publicerad: 21 januari 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 144 om grund förelegat för avskedande av vårdare på kommunalt hem för ut- vecklingsstörda under åberopande av påstående om stölder.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1998:15