Publicerad: 12 november 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens beslut 1998 nr 103 om överenskommelse träffats om garantipension, nu fråga om rättegångshinderCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Lind
  • Löpnummer/utgåva
    1998:181