Publicerad: 18 augusti 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Ägarstyrning av kommunens bostadsföretag: Rapport nr 4 -En internationell utblickCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ted Lindqvist Avdelning/sektion: Gatu- och fastighetssektionen Externmedverkan: Bengt Turner, Institutet för bostadsforskning, Uppsala universitet
  • Löpnummer/utgåva
    1998:127