Publicerad: 28 augusti 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Strikt ansvar för vattenutsläpp från renvattenanlägg- ningCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Germund Persson
  • Löpnummer/utgåva
    1997:130