Publicerad 28 augusti 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Strikt ansvar för vattenutsläpp från renvattenanlägg- ning


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset